Sigurnost u školi je i dalje najvažnija briga, a sistem video nadzora može biti važan deo sigurnosnog sistema škole. Sistemi video nadzora pomažu Vam da pratite aktivnosti oko i unutar škole  i uočite nevolje dok se dešavaju.

Najčešća upotreba školskog sistema video nadzora je povećati sigurnost učenika i osoblja. Primetno postavljene kamere upozoravaju studente i osoblje da ih možete nadgledati, što ih može odvratiti od lošeg ponašanja.

Kamere takođe mogu uhvatiti lopove, vandale i nasilnike na delu, čime škola i policija mogu pozitivno identifikovati sve uključene strane i videti tačno što se dogodilo.Sistemi za video nadzor su takođe korisni alati prilikom kreiranja Vašeg sistema za upravljanje posetiocima škole. Kamere se mogu postaviti na svim ulazima škole kako bi upozorilo osoblje kada dođe posetilac.

Takođe biste trebali koristiti kamere za nadgledanje svih posetilaca kako biste osigurali da se prijave, registruju i pridržavaju školskih pravila sa kontaktima učenika dok su u zgradi i napuste kada je poseta završena.

Jedna od najvećih prednosti modernih IP sistema video nadzora je jednostavnost praćenja kamera - Vaši sistemi imaju mogučnost praćenja uživo od strane službenika u Vašoj školi, zajedno sa daljinskim i mobilnim gledanjem čak i kada niste na licu mesta!

Saznajte više o prednostima školskog video nadzora ili pogledajte našu ponudu kamera.