Sistemi video obezbeđenja se sastoji od kamera i snimača. Danas se koriste analogne i IP kamere. Kamere mogu biti fikse i pokretne. Mogu biti bez i sa IC osvetljenjem. Izrada sistema video obezbeđenja započinje procenom bezbednostog rizika kojim se određuje lokacija, broj i vrsta kamere.

Video obezbenje, češće nazivano CCTV (closed-circuit television), je industrija koja postoji više od 30 godina, i ima veliki udeo u razvoju i promeni tehnologije. Kao i u bilo kojoj drugoj industriji, korisnici su u sve većoj potražnji za proizvodima i rešenjima doveli do promena i razvoja tehnologije kao podršku u sve lakšoj i boljoj zaštiti. Tržište video obezbeđenja koje je sve veće zahtevalo je sledeće:

Bolji kvalite slike

Jednostavniju ugradnju i održavanje

Sigurnost i pouzdanost sistema

Duže snimanje video zapisa

Smanjenje cena

Raznolikost u veličinama

Mogućnost daljinskog nadgledanja

Integrisanje sa drugim sistemima

Sve pametnije sisteme

Da bi ispunio sve zahteve, sistem video obezbeđenja je koristio brojne tehnološke promene. Poslednja promena desila se kada je analogni CCTV sistem video obezbeđenja prešao u putpuni digitalni mrežni sistem video obezbeđenja.

Sistem video obezbeđenja postepeno se menjao iz 100 % analognog sistema u digitalni. Današnji sistemi koriste mrežne kamere i kompjutere kao server za snimanje u potpuno digitalnom sistemu koji je prešao dugačak put od ranih analognih cevnih kamera koje su bile priključene na VCR (videocassette recorder) ili ti snimače.

Između putpuno analagnogih i digitalnih sistema, postojalo je nekoliko varijanti poludigitalnih sistema koji su mogli da rade i sa analognim i sa digitalnim uređajima. To je dovelo do nekoliko zabuna u današnjoj industriji video obezbeđenja, u kome kada kažemo digitalni sistem pogrešno pomislimo na analognu kameru priključenu na DVR (digital video recorder) i gde takođe ostali koriste da bi opisali mrežni video sistem za mrežne kamere što je netačno. Iako postoje digitalne komponente u oba sistema ipak postoje nekoliko bitnih razlika između njih.

Tipovi kamera za video obezbeđenje

Zavisno od potreba i sredstava postoje različiti tipovi kamera. Kao što je navedeno u predhodnim tekstovima glavna podela kamera svodi se na analogne kamere, HD kamere i IP digitalne kamere.

Analogne kamere

Analogni video nadzor podrazumeva obradu slike sa optičkim čipom kamere i njegovo slanje u konvencionalnoj tehnologiji kompozitnog video signala. Ovde naravno postoje ograničenja u rezoluciji i samom kvalitetu slike jer se po prirodi kompozitivnog signaal javljaju smetnje. Video signal se šalje kroz koaksialni kabl koji ima svoju duzinu čijim se povećanjem gubi na kvalitetu. Rezulocija koje možemo postići ovom vrstom video obezbeđenja se kreće do 960H (960 horizontalnih piksela).[4]


HD kamere

HD video obezbeđenje obuhvata digitalni prenos slike u visokoj rezoluciji kroz koaksijalni kabl. Prednosti ovog sistema nad analognim su znatno veće rezolucije i kvalitet slkike bez gubitaka. Dobra osobina ovog sistema je što se digitalni signal prenosi kroz standardni koaksijalni kabl za analogno video obezbeđenje, tako da je lako izvodljiva zamena celog ili dela sistema analognih kamera, bez potrebe za promenom postojeće kablovske isntalacije. “HD” rozolucije su sledeće

720P - 1280 pikslela (horizonalna rezolucija) h 720 piksela (vertikalna rezolucija)

1080P - 1920 piksela (horizonalna rezolucija) x 1080 piksela (vertikalna rezolucija)

HD video obezbeđenje predstavlja idealno rešenje za drastično poboljšavanje slike starog sistema video obezebeđenja bez većih radova i troškova na instalaciju. Moguće je i selektivno menjanje kamera, tako da nije neophodno zameniti sve kamere odjednom.


IP kamere

IP video obezbeđenje predstavlja sistem obrade slike i njenog prenosa putem TCP/IP protokola tj. računarske mreže. Ovo je sistem prenosa bez gubitaka, sa mogućnošću prenosa jako visokih rezolucija i izuzetnom slobodom i fleksibinošću u planiranju kablovske instalacije. Ako u objektu posedujete postojeću računarsku mrežu, ona se može upotrebiti za ovu vrstu kamera, što smanjuje troškove instalacije na minimum. Takođe ovaj sistem dopušta snimanje slike na više servera, kao i na integraciju sa drugim sistemima kao što je kontrola pristupa, alarmni sistemi i sl. Rezolucije slike u ovim sistemima idu do nekoliko megapiskela, što je kao slika sa savremenog digitalnog fotoaparata. Upotrebljivost slika sa “IP” kamera je bez premca, daju obilje detalje i izuzetnu oštrinu slike.