Katalog
Katalog
Korpa

Protivpožarni sistemi

Model: 5014
Adresabilna sirena za javljanje požata VALKIRIE ASB  koja se montirana na zid. Mala potrošnja električne energije. Do 32 pojedinačno adresirane sirene mogu se instalirati po petlji koja zauzima adresu 94 do 125. Adresa se podešava pomoću prekidača 1 do 5 8-smernog DIL prekidača. Četiri ra..
5.133,60 RSD
Bez poreza:4.278,00 RSD
Model: 4999
Ova nadzidna sirena je dizajnirana kako bi Vas obavestila u slučaju alarmnog događaja. Prema zakonu o bezbednosti rada i uslova na radu, svako pravno lice je u obavezi da postavi makar jedan ovakav uređaj. Baš zato se ova sirena pojavila kao idealno rešenje.Ona gotvo da ne troši električnu energiju,..
3.974,40 RSD
Bez poreza:3.312,00 RSD
Model: 4980
Adresabilni ručni javljač, u skladu sa EN54-11 standardom, kompatibilan sa svim GF adresabilnim centralama, za spoljašnju upotrebu IP67 Odziv - približno jedana sekunda , zavisno od broja ručnih javljača na petlji, moguće povezivanje do 125 ručnih javljača (DIL switch), svaka jedinica ima ugrađen iz..
Besplatna dostava
15.732,00 RSD
Bez poreza:13.110,00 RSD
Dodaj u korpu
Model: 5051
Za kontrolu J-NET požarnih centrala..
7.418,88 RSD
Bez poreza:6.182,40 RSD
Model: 5044
Paralelni indikator..
728,64 RSD
Bez poreza:607,20 RSD
Model: 5055
2.4 Amp napajane za Junior centrale..
8.114,40 RSD
Bez poreza:6.762,00 RSD
Model: 4978
Baza sa izolatorom Podnožje detektora sa izolatorom petlje za adresabilne detektore..
2.086,56 RSD
Bez poreza:1.738,80 RSD
Model: 4979
Podnožje detektora za OG montažu..
496,80 RSD
Bez poreza:414,00 RSD
Model: 5050
Potpuna kontrola i monitoring požarnih centrala putem računara. Grafički interfejs. Do 64 J-NET centrale je moguće umrežiti u jedan sistem...
Besplatna dostava
246.744,00 RSD
Bez poreza:205.620,00 RSD
Dodaj u korpu
Model: 4959
Za povezivanje ORION centrale i ORION REP panela. Po jedan na svakoj strani..
4.636,80 RSD
Bez poreza:3.864,00 RSD
Dodaj u korpu
Model: 4964
TCP/IP interfejs za vezu centrala i paralelnih tabloa Interfejs za umrežavanje J-NET centrala, kao i za vezu izmedju adresabilnih centrala i paralelnih tabloa. Na svakoj strani po jedan..
Besplatna dostava
48.024,00 RSD
Bez poreza:40.020,00 RSD
Dodaj u korpu
Model: 4972
Fiber-optički interfejs za vezu centrala i paralelnih tabloa Interfejs za umrežavanje J-NET centrala, kao i za vezu izmedju adresabilnih centrala i paralelnih tabloa. Na svakoj strani po jedan..
Besplatna dostava
30.801,60 RSD
Bez poreza:25.668,00 RSD
Dodaj u korpu
Model: 4963
RS-485 interfejs za vezu centrala i paralelnih tabloa Interfejs za umrežavanje J-NET centrala, kao i za vezu izmedju adresabilnih centrala i paralelnih tabloa. Na svakoj strani po jedan..
9.936,00 RSD
Bez poreza:8.280,00 RSD
Dodaj u korpu
Model: 4961
TCP/IP interfejs za povezivanje J-NET adresabilnih centrala i računara Interfejs za povezivanje adresabilnih centrala i Odyssey softvera za monitoring, ili za povezivanje eksternog štampača na centralu. Neophodna instalacija QUART čipa na samoj centrali..
Besplatna dostava
48.024,00 RSD
Bez poreza:40.020,00 RSD
Dodaj u korpu
Model: 4962
Fiber-optički interfejs za povezivanje J-NET adresabilnih centrala i računara Interfejs za povezivanje adresabilnih centrala i Odyssey softvera za monitoring, ili za povezivanje eksternog štampača na centralu. Neophodna instalacija QUART čipa na samoj centrali..
Besplatna dostava
30.801,60 RSD
Bez poreza:25.668,00 RSD
Dodaj u korpu
Model: 4960
RS-485/RS-232 interfejs za povezivanje J-NET adresabilnih centrala i računara Interfejs za povezivanje adresabilnih centrala i Odyssey softvera za monitoring, ili za povezivanje eksternog štampača na centralu. Neophodna instalacija QUART čipa na samoj centrali..
Besplatna dostava
15.897,60 RSD
Bez poreza:13.248,00 RSD
Dodaj u korpu
Prikaz 1 - 16 od 102 (7 strana)

Požari često nastaju usled naizgled beznačajnih nepažnji, a njihove posledice su devastirajuće. Usled vatrene stihije u tren oka možete ostati bez voljenih uspomena, materijalnih dobara, pa čak i krova nad glavom ili poslovnog objekta u koji ste godinama ulagali. Požari odnose i ono najdragocenije - ljudske živote; procenjuje se da godišnje u požarima strada čak 33.000 ljudi.


Ne dozvolite da vatra ugrozi i uništi vaš dom, posao i/ili život. Instalirajte protivpožarni sistem i spavajte mirno, znajući da je sve bezbedno.


Šta je protivpožarni sistem? 

Protivpožarni sistem je skup uređaja i komponenti, dizajniranih za rano otkrivanje požara. Sistem reaguje na dim, toplotu, ugljen-monoksid ili sve navedene nusprodukte vatre, uz pomoć protivpožarnog detektora. 


Detektor promenu stanja prijavljuje protivpožarnoj centrali, koja pokreće sirenu. Bez obzira na metod detekcije, ako se alarm aktivira, sirena će upozoriti ljude u objektu da može doći do požara i da se evakuišu. 


Protivpožarni sistem takođe može da sadrži sistem daljinskog signala koji može da obavesi vlasnika ili vatrogasnu stanicu o novonastalim dešavanjima. Protivpožarni sistemi mogu biti konvencionalni i adresabilni.


Konvencionalni protivpožarni sistemi koriste jedno ili više kola, povezanih na senzore koji su paralelno ožičeni. Svaki uređaj je povezan sa kontrolnom tablom svojom žicom - jedan kraj žice je povezan sa uređajem, a drugi sa kontrolnom tablom. Glavna prednost konvencionalnih sistema je što su isplativi za manje primene.Adresabilni protivpožarni sistemi funkcionišu na sledeći način - svi uređaji za detekciju požara i dima su povezani. Oni komuniciraju međusobno i sa protivpožarnom centralom. Ova međupovezanost omogućava identifikaciju lokacije požara. Dobijene informacije usmeravaju vatrogasnu službu na mesto zbivanja, kako bi požar u što skorijem roku i sa što manje posledica bio saniran.


Protivpožarni sistemi treba da budu zastupljeni u svim stambenim i poslovnim prostorima, kao podrazumevana mera bezbednosti. Međutim, potreba za ovim uređajima se zanemaruje sve dok ne dođe do požara, kada samo oni mogu da spreče katastrofalne posledice.


Elementi protivpožarnih sistema

Najvažniji elementi protiv požarnih sistema su sledeći:


 1. Protivpožarne centrale

Protivpožarne centrale su komponente protivpožarnih sistema koje omogućavaju kontrolu putem protivpožarnog alarma ili sistema obaveštavanja. 


Protivpožarni sistemi podrazumevaju postavljanje senzora po celom objektu koji se obezbeđuje. Senzori preusmeravaju informacije (promene u životnoj sredini koje bi mogle otkriti prisustvo požara) na ovaj kontrolni panel. Centrala prima obaveštenja o potencijalnim problemima u radu sa opremom koja bi mogla da izazove požar. Centrala takođe upozorava ako je otkriven ili predviđen potencijalni požar, informišući o njegovoj tačnoj lokaciji.


 2. Protivpožarni moduli

Protivpožarni moduli omogućavaju komunikaciju, tj prenose informacije između najbitnijih delova protivpožarnog sistema - detektora i protivpožarne centrale. 


 3. Protivpožarni detektori

Samu osnovu sistema za dojavu požara čine uređaji za detekciju - protivpožarni detektori, koji prepoznaju jednu ili više nuspojava požara, kao što su dim, toplota, infracrveno i/ili ultraljubičasto zračenje ili gas. Postoji širok spektar različitih tipova - od sofisticiranih inteligentnih detektora dima do jednostavnih staklenih jedinica sa ručnim upravljanjem. 


Možemo ih podeliti u sledeće potkategorije:


  • Detektori toplote mogu da rade na bazi fiksne temperature - aktiviraju alarm ako temperatura pređe unapred podešenu vrednost ili mogu da rade na stopi promene temperature.
  • Detektori dima prepoznaju promene u vazduhu prilikom požara, a uključuju tri osnovna modela koji rade na principu jonizacije, raspršivanja ili zaklanjanja svetlosti.
  • Detektori ugljen-monoksida ukazuju na mogućnost požara tako što detektuju nivo ugljen monoksida u vazduhu. Ova vrsta detektora je osetljiva i brzo reaguje, zahvaljujući elektrohemijskoj ćeliji, koja detektuje ugljen-monoksid, ali ne i dim ili bilo koje druge proizvode sagorevanja.
  • Multi-senzorski detektori kombinuju ulaze optičkih i toplotnih senzora i obrađuju ih koristeći sofisticirani algoritam ugrađen u detektorsko kolo. Dizajnirani su tako da budu osetljivi na širok spektar požara.
  • Detektori za ručni poziv ili razbijanje stakla su uređaji koji omogućavaju aktivaciju alarma razbijanjem lomljivog elementa na prednjem delu kutije.


 

 4. Protivpožarne sirene

Protivpožarne sirene su važne komponente protivpožarnih sistema, koje su posebno dizajnirane da oglašavaju uzbunu u slučaju vanredne situacije izazvane vatrom. Standardni protivpožarni sistemi uključuju detektor dima koji je povezan sa funkcijom zvučnog alarma - sirene.


Sirene protivpožarnih sistema moraju biti u stanju da probude odraslu osobu koja spava dubokim snom, kako bi vršile svoju funkciju. Dizajnirane su da emituju zvuk jačine 85 decibela sa udaljenosti od 3 metra.


 5. Protivpožarna oprema

Postoji mnogo različitih tipova protivpožarne opreme, ali najvažniji su aparati za gašenje požara, vatrogasna creva, protivpožarne merdevine, protivpožarna ćebad, vatrogasne kante i prva pomoć. Vredi razmisliti i o sistemima za suzbijanje požara.


Sistemi za suzbijanje požara sa prskalicama sprečavaju širenje požara i mogu ga čak i u potpunosti ugasiti. Dok aparati za gašenje mogu da zadrže male požare, prskalice su jedino sredstvo za dramatično smanjenje dima, plamena i toplote. 


Šta je neophodno za ugradnju protivpožarnih sistema?

Ispravno instaliranje protivpožarnih sistema i održavanje u ispravnom stanju važan su korak da zaštitite vašu porodicu i imovinu od požara.


Pored osnovnih elemenata protivpožarnih sistema, biće vam potrebni i izvori napajanja, kako bi sistemi mogli da rade 24/7. Primarno napajanje je obično ili na 120 ili 240-voltni izvor napajanja naizmeničnom strujom. Rezervno napajanje je takođe važan deo protivpožarnog sistema, a vrši se baterijama od 6 ili 12 volti kako bi vaš sistem bio u funkciji ako dođe do nestanka struje.