Katalog
Korpa

Uslovi poslovanja

Poštovani,


Molimo vas da pažljivo pročitate uslove korišćenja pre upotrebe internet sajta.

Korišćenjem našeg internet sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove uslove korišćenja.

Opštim uslovima kupovine definisana su pravila pri kupovini koja obezbeđuju kvalitet naše usluge i zadovoljstvo kupaca.


Značenje izraza navedenih u Ugovoru o kupoprodaji


Član 1.

1) Prodavac – Eurovik doo, Pančevo, Srbija, koji delatnost  internet trgovine obavlja pod nazivom Eurovik.

2) eurovik.rs– web stranica u vlasništvu Prodavca.

3) Korisnici – svaka osoba koja web stranicu eurovik-rs koristi u svrhu ostvarivanja kupovine proizvoda oglašenih na istoj ili dobijanja informacija o pojedinom proizvodu.

4) Kupac – svaka osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda izvršila registraciju svojih podataka te naručila proizvod.

5) Web shop aplikacija – programiran deo prezentacije eurovik .rs pomoću kojeg kupci imaju mogućnost da poručuju proizvode iz ponude Eurovik  koristeći    izabranu e-mail adresu i šifru za pristup ovom delu prezentacije.


Korišćenje sajta

Član 2.

1) Korisnici prihvataju korišćenje sadržaja sajta eurovik.rs isključivo za sopstvenu upotrebu i na svoju odgovornost.

2) Korisnicima sajta eurovik.rs strogo je zabranjeno korišćenje specijalizovanih programa (robota, crawlera, spidera) radi preuzimanja sadržaja sa sajta, kao i  bilo kakvi hakerski napadi u cilju onesposobljavanja ili usporenja sajta.

3) Nedozvoljeno korišćenje sajta eurovik .rs u smislu stava 2. ovog člana smatra se kršenjem pravila i podložno je tužbi i krivičnoj prijavi.


Opšti uslovi

Član 3.

1) Nakon prijema narudžbe putem sajta eurovik.rs, Prodavac nije  obavezan da izvrši telefonsku potvrdu.

2) Nakon potvrde narudžbe od strane Kupca, narudžba se može otkazati u roku od 14 dana od dana porudžbine ako

roba nije poslata ili je u neispravnom stanju.

3) Prodavac se obavezuje da naručene proizvode isporuči ispravne i u predviđenom roku.

4) U slučaju bilo kakve promene prodavac je dužan da obavesti Kupca.

5) Sve eventualne promene sem promena vezanih za isporuku se ne odnose na potvrđene narudžbe.

6) U slučaju neusklađenosti cena isporuke navedenih na ovom sajtu sa cenama kurirske službe, o promenama ćete biti obavešteni.


Garancija kvaliteta

Član 4.

1) Prodavac garantuje za kvalitet svojih proizvoda.   Eurovik nastoji da sve proizvode opiše što je tačnije moguće. Takođe,  Eurovik ne garantuje da su svi navedeni podaci u vezi proizvoda niti slike 100% tačni, kompletni, pouzdani i bez grešaka. Ako proizvod koji ste kupili odstupa od podataka koji su navedeni na sajtu možete ga vratiti u nekorišćenom stanju sa kompletnom dokumentacijom koju ste uz njega dobili u zakonskom roku od 14 dana od dana isporuke proizvoda, a mi ćemo vam vratiti novac.

2) Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa  propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliiteta proizvoda.

3) Davalac garancije ne snosi troškove dostave ako kupac šalje uredjaj za servis kurirskim službama.

4) U slučaju neizvršenja obaveze iz stava 2. ovog člana, davalac garancije će zameniti proizvod novim ili vratiti novac.

5) Garantni rok počinje danom prodaje uređaja, koji se unosi u garantni list i overava pečatom i potpisom ovlašćenog prodavca.

6) Kupac gubi pravo na garanciju ako se kvar izazove nepridržavanjem datih upustava za upotrebu istaknutih na ambalaži  i ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlašćenih lica ,kao i ako je proizvod korišćen u uslovima rada za koje nije predviđen.

7) Da bi se izbegli nesporazumi, prilikom isporuke(slanja robe) dužnost Prodavca je da izvrši pregled proizvoda i Kupca  da odmah po prijemu  izvrši pregled proizvoda i odmah obavesti prodavca na eventualna mehanička oštećenja i postupi po članu 7 u tom slučaju će proizvod biti zamenjen.

 

Član 5.

1) Svi aparati su pod garancijom i važe prava koja su navedena u garantnom listu.

2) Za pojedine aparate obaveštavamo vas da pravo na besplatno otklanjanje kvarova u garantnom roku stičete uz uslove da je kupljeni uređaj povezan i pušten u rad od strane ovlašćenog servisera.

3) Dolazak servisera za priključivanje uređaja iz stava 2. ovog člana se naplaćuje u zavisnosti od vrste usluge. Serviseri imaju svu prateću opremu koja je potrebna za priključenje uređaja (spisak ovlašćenih servisera dostupan na garantnom listu).

4) Za štedljive i led sijalice  garancija važi 6 meseci.

5) Za baterije, adaptere, antene, sijalice i kablove garancija ne važi.

6) Za sve vrste grejača kao rezervnih delova  periodu trajanja garantnog roka je 6 meseci.

7) Za slopnu tehniku , bimetale,tastere i automatiku zakonska garancija važi samo ako je proizvod ugrađen po preporuci proizvođača,od strane stručnog lica i koristi se samo za namenu za koju je proizveden.

8) Za sve vtrste lustera ,svetiljki,lampi ,plafonjera i ostalih rasvetnih tela zakonska garancija ne važi ako se nepravilnom montažom odnosno puštanjem u rad dođe do mehaničkih oštećenja ili do električnog kvara.

9) Za prekidače , utičnice i dimere garancija vazi samo uz pravilnu ugradnju i korištenje

10) Televizore i monitore ne treba priključivati najmanje 2 sata po isporuci.

11) Za daljinske upravljače garancija važi 6 meseci.


Molimo Vas radi što kvalitetnije usluge da se pridržavate zadatih upustava.


Dostava robe i eventualna ograničenja

Član 6.

1) Za proizvode poručene putem web sajta eurovik .rs do 12 sati rok isporuke je 72 sati (tri radna dana

2) Za proizvode iz stava 1. ovog člana poručene posle 12 sati rok isporuke je 96 sata (četiri radna dana).

3) Izuzeto iz stava 1. ovog člana ukoliko Prodavac proceni rok isporuke može biti kraći ili duži.

4) Ukoliko dostavljen proizvod ne odgovara, po bilo kom osnovu, naručenom od strane Kupca a isti ne želi da odustane od narudžbine već želi da mu se dostavi drugi, rok iz stava 1. i 2. ovog člana se produžava za 72 sata (tri radna dana).

5) Dostava robe Kupcu se vrši isključivo na teritoriji Republike Srbije.


Reklamacije na oštećenja u transportu

Veoma je važno da sva oštećenja u transportu, vidjliva na pakovanju proizvoda odmah prijavite kuriru koji vam isporuči robu. Svako oštećenje pri transportu, nedostajanje nekih delova i eventualnu neispravnost nekog proizvoda kupac je dužan da prijavi u roku od 24h od prijema robe.

Ukoliko uočite takvo oštećenje:

Nemojte potpisati prijem pošiljke

Zamolite kurira da sačeka dok proverite da li oštećenje na pakovanju uslovilo i oštećenje samog proizvoda ili gubitak delova. Ukoliko proizvod nije oštećen, i svi delovi su na broju, potpišite prijem pošiljke

Ukoliko deluje da je proizvod oštećen (ili da nedostaju delovi), definitvno odbijte prijem pošiljke, i javite se nama, radi utvrđivanja daljih koraka ’ kako biste dobili ispravan, neoštećen proizvod

Ukoliko ste ipak primili pošiljku, a kasnije ste zaključili da je došlo do oštećenja u transportu

Obavezno sačuvajte originalnu ambalažu, u kojoj vam je pošiljka isporučena

Molimo da slikate oštećenu ambalažu i proizvod, i sliku pošaljete na office@eurovik.rs


Član 7.

1) Dostavu robe Prodavac vrši putem svojih partnera (kurirske službe) .

2) Kupac je obavezan da primljenu robu pregleda kako bi uočio eventualna spoljna oštećenja.

3) Ukoliko Kupac prilikom radnji iz stava 2. ovog člana primeti nepodudarnost robe sa naručenom, ili vidljiva spoljna oštećena dužan je ista prijaviti dostavnom kuriru i odbiti prijem takve robe i obavesti prodavca.

4) U slučaju iz stava 3. ovog člana kurir je obavezan vratiti robu Prodavcu, a u dostavni list upisati komentar Kupca tj. razlog odbijanja porudžbine.

5) Ukoliko Kupac potpiše dostavni list, saglasan je da je roba primljena bez vidljivih spoljnih oštećenja i da odgovara naručenoj.

6) Ukoliko je Kupac potpisao dostavni list nema pravo žalbi po osnovu iz stava 5. ovog člana.


Član 8.

1) Cena dostave robe je definisana cenovnicima naših partnera (kurirskih službi)koji  su istaknuti na web sajtu  eurovik .rs


Reklamacije i povraćaj robe

Član 9.

1) Reklamaciju možete ostvariti u sledećim slučajevima:

    GARANTNI ROK 25 meseci

   1.Reklamacija prilikom instalacije ili prvog puštanja - ukoliko se prilikom instalacije ili prvog puštanja u rad konstatuje da je isporučeni proizvod nekompletan, da ne odgovara specifikaciji ili je neispravan, Kupac ima pravo na reklamaciju. Davalac garancije će popraviti neispravan uređaj, zameniti proizvod novim ili vratiti novac u najkraćem mogućem roku.

   2. U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava iz tacke 1. ovog stava Kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, Prodavac je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev Prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

   3. Reklamacija u  garantom roku - davalac garancije u garantnom roku o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka na proizvodu koji garancije će popraviti pokvareni uređaj, zameniti proizvod novim ili vratiti novac.

   4. U slučaju iz tačke 3. ovog stava Kupac proizvod šalje u servis isključivo na adresu ovlašćenog servisa koja je upisana na garantnom listu. U slučaju slanja  proizvoda u neovlašćeni servis proizvod gubi garanciju.

2) Otkazivanje porudžbine - u slučaju otkaza porudžbine Prodavac snosi troškove transporta.

3) Rok za odgovor Kupcu na reklamirani proizvod je 8 dana od dana prijema robe na servis u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Nakon toga, ovlašćeni    servis za taj proizvod donosi odluku da li će se Kupcu dati nov proizvod ili će se izvršiti povraćaj novca. Za uvažene reklamacije Prodavac u potpunosti snosi troškove transporta.

4) Rok za povraćaj novca ili zamenu proizvoda novim iz stava 3. ovog člana je 45 dana u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

5) Da biste ostvarili pravo na reklamaciju potrebno je da:

   1. Reklamirani proizvod donesete u servis naznačen na garantnom listu u originalnoj ambalaži ako nema garantni list obratiti se prodavcu lično sa računom.

   2. da podnesete na uvid original garantnog lista

   3. da date opis neispravnosti na formularu koji stoji u odeljku reklamacije

   4. nakon toga, sve informacije o statusu proizvoda koji je na servisu kupac isključivo dobija od ovlašćenog servisa gde je ostavio proizvod ili prodavca lično.


Zaštita prilikom plaćanja putem Interneta

Član 10.

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).

Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama banke.

Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu (broj kartice, datum isticanja, CVV2 ili CVC2 broj i sl.).


Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica putem interneta, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Eurovik je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro, Dina  metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.Privatnost podataka

Član 11.

1) Da bismo uspešno obradili Vašu narudžbinu potrebni su nam Vaše ime i prezime, adresa, e-mail i telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu narudžbe.

2) U ime Prodavca obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima a u cilju pružanja kvalitetne usluge.

3) Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje koristimo za marketinške kampanje.

4) Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

5) U nekim slučajevima kada dostavu proizvoda vrši partner Prodavca (kurirska služba), Prodavac deli samo one informacije koje su neophodne za isporuku  proizvoda.

6) Svi zaposleni kod Prodavca kao i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

7) Pored navedenih prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju. Te      podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, i omogućili Vam jednostavnije korišćenje, sigurniju i udobniju kupovinu.

8) Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe osim gore navedenih u ovom članu.Saglasnost i promene uslova

Član 12.

1) Kupac je obavezan da pre kupovine putem web sajta  eurovik .rs pročita ove Uslove kupovine.

2) Prodavac se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani.

3) Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa svim navedenim Uslovima kupovine na ovoj strani.


Hvala Vam na ukazanom poverenju,

Eurovik doo

Moše Pijade 68, 26000 Pančevo

PIB:106852616, MB: 20692774

tel: 013300805

e-mail: office@eurovik.rs