U savremeno doba, doba informatike i tehnologije video nadzor je postao sve učestaliji. Uobičajeno je da na različitim mestima viđamo kamere, toliko da ponekad pomislimo, pa čak i imamo osećaj kao da smo uvek na nečijem monitoru. Zato je video nadzor današnja tema.


Šta je to video nadzor (CCTV)

Javne kamere po gradu su video nadzor, policijske kamere koje snimaju prekršaje su video nadzor,  kamere u presretačima na autoputu Niš – Beograd su takođe videonazor.

Možemo reći da su sve kamere koje nešto snimaju, a da to nisu ručne ili televizijske, video nadzor.

Video nadzor ima i skraćenicu CCTV (Closed-circuit television – u prevodu „zatvoreno kolo televizije“) što bi značilo da je zabeleženi snimak dostupan za gledanje određenom krugu ljudi.


Gde se može koristiti video nadzor

Primena video nadzora je široka, počev od maloprodajnih do ugostiteljskih objekata, škola i ustanova, menjačnica i banki, domova zdravlja i bolnica, magacina i transporta, pa sve do ulica i trgova. Video nadzorom se prevashodno omogućava zaštita ljudi i imovina, povećava bezbednost, što donosi sigurnost i bolju kontrolu u realnom vremenu.


Kakvu bezbednost pruža video nadzor

Često možemo čuti da je nekom obijen ili ukraden automobil ispred same kuće, opljačkan podrum u zgradi ili šupa u dvorištu. Sve su ovo „sitni“ prekršaji koji najčešće završe samo prijavom, dok počinilac retko kada bude pronađen. Nastala šteta često ostaje nenadoknađena.

Ugradnjom video nazdora vrlo često možete sprečiti da se ovako nešto dogodi jer je poznato da kradljivci odustaju kada primete kamere, gde i u slučaju da dođe do krađe posedujete snimak na osnovu kojeg bi policija lakše mogla da pronađe počinioca.


Kakav video nadzor treba da kupite

Sistem video nadzora treba da snimi, skladišti i prikaže zabeleženo. Ceo sistem sastoji se od kamera, snimača, hard diskova i monitora/televizora. Naravno i kablova pomoću kojih su sve komponente povezane. Ukratko, to bi bilo najosnovnije objašnjenje šta video nadzor zapravo sadrži i omogućava.

Odabir odgovarajućeg sistema svakako nije lak i zavisi prevashodno od finansija. Međutim, napredovanjem telehnologije, kada ista postaje sve dostupnija tako da se dovoljno dobar sistem video nadzora može nabaviti i za svega 250 eura (pogledajte komplete za video nadzor).


Šta sme da se snima a šta ne?

Prilikom uvođenja sistema video nadzora neophodno je voditi računa i o zaštiti podataka o ličnosti. Pogrešna upotreba video nadzora može značajno da ugrozi privatnost pojedinca, ali i druga prava i slobode ljudi.

Ugradnja video nadzora u cilju zaštite imovine i lica ne isključuje obavezu da ta namena bude u srazmeri sa obavezom da se snimanjem ne povređuju prava građana.

Šta bi to značilo u praksi? Na primer: ukoliko želite da snimate ko ulazi na vašu kapiju to ne znači da treba ili smete da snimate sve prolaznike u ulici. Sa druge strane, lica koja stupaju u prostor pokriven video nadzorom, imaju pravo da o tome budu obaveštena. I upravo iz tog razloga često možemo videti nalepnice „Objekat pod video nadzorom“ koje upozoravaju na postojanje sistema video nadzora.

izvor: kapitalmagazin