Proizvodi
Vaša Korpa

Antene i oprema

Antene i oprema
Svako ko poseduje televizor u kući, prijem slike ostvaruje na neki od 4 načina: putem satelita, kabla, interneta i antene. Za prijem digitalnog signala antenskim putem sa zemaljskih predajnika, neophodno je imati prijemnu antenu, prateću instalaciju i odgovarajući prijemnik. Za prijem satelitskog signala, neophodno je imati odgovarajući tanjir (dish), konvertor (LNB) i satelitski prijemnik.