Katalog
Korpa

Kućna elektronika

Potrošačka elektronika odnosi se na sve elektronske uređaje dizajnirane za kupovinu i upotrebu krajnjih korisnika ili potrošača u svakodnevne nekomercijalne i profesionalne svrhe.Potrošačka elektronika spada u najčešće k