LED Rasveta

LED omogućuje sasvim novu percepciju rasvete i prelazak iz „doba sijalica“ u „doba digitalne i kreativne rasvete“.

Osvetljenje LED-om ne predstavlja više čistu, statičnu potrebu za svetlom, nego ono postaje sastavni deo samog dizajna prostora.